Dr hab. Stanisław Dylak

Dr hab. Stanisław Dylak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również pedagogiem i pedeutologiem. Wykładał na kilku uczelniach w USA m.in. University of Northern Iowa i Appalachian State University. Koordynował kilka projektów międzynarodowych w ramach PHARE. Jest autorem trzech monografii, ponad 110 artykułów naukowych oraz redaktorem i współredaktorem ośmiu publikacji zbiorowych m.in. opracował Strategię Kształcenia Wyprzedzającego.

Dr Sławomir Jarmuż

Dr Sławomir Jarmuż – doktor psychologii, a także założyciel i współzałożyciel firmy szkoleniowo – doradczej MODERATOR. Absolwent angielskich szkół trenerów. W swojej karierze pracował m.in. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przygotował i przeprowadził wiele programów szkoleniowych z zakresu negocjacji, sprzedaży, motywowania ludzi, a także z komunikacji interpersonalnej. Podjął się przeszkolenia przeszło 7.000 osób. Jest także członkiem założycielem w GLOBE.