Multimedia w dydaktyce


Dynamika rozwoju nauczania oraz zmieniające się trendy w nauczaniu szkolnym warunkują konieczność podążania za innowacją i efektywnymi formami kształcenia.

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkolenia „Multimedia w dydaktyce” realizowanego za pośrednictwem w chmurze edukacyjnej.
Możliwość otrzymania dofinansowania dla szkoły do 80%

Bloki tematyczne:
– Podstawowe pojęcia związane z grafiką komputerową
– Grafika rastrowa
– Prezentacja multimedialna w procesie dydaktycznym
– Tablica interaktywna

W ramach usługi zapewniamy:
– Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu komputerowego/elektronicznego;
– Prowadzenie szkolenia przez akredytowanego trenera eccc;
– Bezpośredni nadzór merytoryczny i metodyczny w trakcie trwania kursu;
– Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika;
– zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.

Szkolenie będzie realizowane za pośrednictwem innowacyjnego oprogramowania Documaster Campus oraz zostanie zakończone egzaminem potwierdzającym wiedzę i umiejętności informatyczne w standardzie ECCC.
Odbiorcy

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli, chcących aktualizować, poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w obszarze nowoczesnych, elektronicznych metod nauczania.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizację wszystkich formalnych kwestii związanych z pozyskaniem funduszy.