Obraz1

 


Rozwiązanie chmurowe Documaster Campus, w obszarze edukacji, jest źródłem wiedzy o najwyższej  jakości, jednocześnie integrując niezbędne urządzenia potrzebne do najefektywniejszego transferu wiedzy i dzielenia się nią. Ponadto, usprawnia komunikacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracodawcami, umożliwiając dostosowanie ilości i jakości materiałów do poziomu wiedzy i zdolności uczniów oraz rynku pracy. Wspomniane rozwiązanie znacząco wpływa na wzrost poziomu edukacji. Przeznaczone jest dla wszystkich szczebli edukacji: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa, uczelnie wyższe.

Documaster Event Cloud

Rozwiązanie Documaster Event Cloud oferuje nowatorską infrastrukturę chmurową, która rewolucjonizuje świadczenie usług IT dla sektora szkoleniowego i konferencyjnego. Kompleksowe rozwiązanie chmurowe, przeznaczone jest do zarządzania materiałami konferencyjnymi przed, w trakcie i po konferencji. Dzięki integracji oprogramowania z urządzeniem wielofunkcyjnym, uczestnicy wydarzenia mają możliwość drukowania, skanowania i kopiowania wybranych materiałów, oferowanych przez organizatora. Skutkuje to między innymi: wyeliminowaniem druku materiałów konferencyjnych w drukarniach, usprawnieniem komunikacji z uczestnikami, aktualizowaniem zamieszczanych informacji w trakcie szkolenia lub konferencji.

Documaster Multiaudit

Rozwiązanie Documaster Multiaudit jest to system umożliwiający obniżenie kosztów dystrybucji dokumentów, poprzez optymalizację systemu drukowania oraz usprawnienie przepływu dokumentów. Audyt i konsulting pozwalają na dopasowanie floty urządzeń do indywidualnych potrzeb organizacji.

Documaster Easyoffice

Rozwiązanie Documaster Easyoffice to poprawa bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzanie prawami dostępu do urządzeń oraz wydruk poufny i podążający. System, pozwala zwiększyć efektywność pracowników biura, dopasowując urządzenia wielofunkcyjne do określonych potrzeb, tym samym podnosząc ich ergonomię – dostęp do zamieszczonych dokumentów możliwy jest na dowolnym urządzeniu.

Documaster Service

Rozwiązanie Documaster Service zapewnia zdalne zarządzanie flotą drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz sieciowych urządzeń biurowych. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń oraz automatyczne alerty o stanach wymagających interwencji.