uczelniechmura-edukacyjna-dla-edukacji1

System informatyczny wspomagający nowoczesną edukację na uczelniach wyższych: zdalna praca grupowa, gromadzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych w e-chmurze (zeskanowane książki, materiały własne wykładowców oraz studentów, informacje z tablic interaktywnych i Internetu, zasoby zdigitalizowanych bibliotek). Drukowanie, skanowanie i kopiowanie materiałów przez studentów i wykładowców. Podnosi efektywność kształcenia, obniża koszty edukacji, wyrównuje szanse społeczne.

 

 

Efektywność kształcenia
tablet
Edukacja wykorzystująca obraz, a nie tylko słowa, umożliwia aktywne uczenie i jest znacznie bardziej efektywna. Rozwiązanie chmurowe Documaster Campus umożliwia wykładowcom i studentom wygodną wymianę i dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz ich druk, przez co wydatnie podnosi wydajność i jakość kształcenia. Zastosowanie innowacyjnej technologii w edukacji daje możliwość przyśpieszenia rozwoju cywilizacyjnego. Praca grupowa on-line wykładowców lub studentów nad wspólnym zadaniem – zdalna edycja materiałów z wzajemnym podglądem pulpitów.
Obniżenie kosztów

2
System Documaster Campus umożliwia szerokie korzystanie z darmowych e-book’ów, skryptów i wykładów. Umożliwia tani druk na żądanie potrzebnych do zajęć fragmentów książek, zasobów bibliotecznych, własnych opracowań itd. System można sfinansować ze środków unijnych. Rzeczywisty koszt wydruku – obliczany jest z uwzględnieniem procentowego pokrycia strony tonerem. Student ma możliwość sprawdzenia ceny drukowanych materiałów przed ich wykonaniem.
Wzrost satysfakcji

System Documaster Campus jest dostępny całą dobę, każdego dnia tygodnia. Może być zintegrowany z elektronicznym dziennikiem oraz być wykorzystywany przez karty miejskie I biblioteczne. Przyczynia się do zlikwidowania efektu wykluczenia społecznego oraz cyfrowego – zgodnie z unijnymi i polskimi strategiami rozwoju edukacji. Elementem systemu są szkolenia dla nauczycieli z metodyki efektywnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań nauczania – chmura edukacyjna od jutra na Twojej uczelni!

Elementy składowe systemu Documaster Campus

1. Serwer z aplikacją webową (połączoną z zewnętrznym systemem mikropłatności internetowych).
2. Urządzenia wielofunkcyjne z opcjoanlnymi: obudową, monitoringiem wideo, panelem LCD…
3. Wpłatomaty pozwalające na zasilanie kont użytkowników gotówką.
4. System zdalnej diagnostyki.

Do 100% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Documaster Campus to m.in również:

Łatwe dostosowanie programu nauczania do poziomu poszczególnych studentów lub ich grup w zależności od osiąganych postępów w nauce, zaangażowania i zainteresowań (tzw. kastomizacja).
Możliwość stworzenia przez wykładowców własnych, indywidualnych materiałów do lekcji, ćwiczeń, prac domowych itp. i przekazanie ich studentom.
Praca grupowa on-line wykładowców i studentów nad wspólnym projektem oraz integracja z popularnymi usługami do pracy w chmurze.
Możliwość zintegrowania uczelni z zasobami bibliotecznymi wyższych uczelni a tym samym korzystanie przez studentów i wykładowców z wiedzy najwyższej jakości.
Zintegrowane środowisko edukacyjne umożliwiające studentom odtwarzanie przygotowanych wykładów przez prowadzących bezpośrednio w intuicyjnym interfejsie WWW Documaster Campus.
Wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego – wszyscy studenci mają równy dostęp do wiedzy oraz mają możliwość korzystania z najnowszej technologii.