Strefa organizatora
Przed rozpoczęciem konferencji zazwyczaj drukowanych jest również w drukarniach wiele materiałów. Część z nich okazuje się jednak niepotrzebna. Są to zarówno materiały, które mogłyby istnieć tylko w wersji elektronicznej, jak również te, które poprzez zmiany w programie stają się nieaktualne. Ponadto, nie każdy uczestnik zainteresowany jest wszystkimi otrzymanymi broszurami, z tego powodu duża ich część jest wyrzucana. Wiąże się to z ogromnymi dodatkowymi kosztami dla firmy organizującej wydarzenie. Kontrola zarządzania materiałami w chmurze konferencyjnej Documaster Event Cloud , powoduje lepsze gospodarowanie posiadanymi zasobami oraz znaczące oszczędności. Organizator, opierając się na własnych potrzebach oraz zasobach finansowych, sam ogranicza koszty ustawiając limity dla poszczególnych użytkowników na druk, skan oraz kopiowanie materiałów/dokumentów. W systemie Documaster Event Cloud koszt wydruku obliczany jest na podstawie procentowego pokrycia strony tonerem, gwarantując bezkonkurencyjną cenę rzeczywistą.
Dzięki Documaster Event Cloud można monitorować, jakie materiały cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników. Pozwala to na dostosowanie treści oraz formy materiałów do ich potrzeb, przy organizacji następnych wydarzeń.
spacer
event-cloud
facebook

 

spacer
event-cloud2
Nasz produkt eliminuje problem chaosu informacyjnego podczas organizacji i trwania konferencji, aby bezpośrednio spełniać potrzeby organizatorów i uczestników wydarzenia. Documaster Event Cloud zapewnia stały dostęp do informacji związanych z odbywającym się wydarzeniem przed, w trakcie i po jego zakończeniu. Wystarczy tylko smartfon, tablet lub laptop z dostępem do Internetu. Skutkuje to, utrzymaniem stałego kontaktu z uczestnikami, co owocuje wzrostem zaufania i rozbudową sieci kontaktów biznesowych.
Dostępność i coraz większa dojrzałość produktów Documaster spowodowały wzrost zainteresowania rozwiązaniami chmurowymi, jako narzędzia wspomagającego zarządzanie treścią/wiedzą i informacją. Wdrożenie omówionego rozwiązania niesie za sobą wiele korzyści, oprócz całkowitej redukcji kosztów wydruku w drukarniach zewnętrznych, zapewnia stały dostęp do materiałów i możliwość ich aktualizacji oraz wspomaga interakcję między uczestnikami. Redukcja ilości wydruków, pozwala zadbać o środowisko, a innowacyjność użytego rozwiązania podniesie prestiż organizowanej konferencji, podnosząc jej atrakcyjność względem innych organizatorów.

Jak używać?

event-cloud-organizator2