Strategia kształcenia wyprzedzającego prof. Stanisława Dylaka

Dr hab. Stanisław Dylak – profesor Uniwersytetu im. Adama im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagog i pedeutolog. Jego zainteresowania naukowe wiązane są z mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania, tworzeniem materiałów dydaktycznych . Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany w UAM. Wykładał w Unversity of Northern lowa, w Appalachian State University oraz w Texas Tech University w Lubbock, USA. Koordynował kilka projektów międzynarodowych w ramach PHARE. Jest autorem trzech monografii, ponad 110 artykułów naukowych oraz redaktorem i współredaktorem ośmiu publikacji zbiorowych.

Wszystkim naszym klientom proponujemy kurs kształcenia strategicznego stworzony według wytycznych prof. Stanisława Dylaka.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat!

Strategia kształcenia wyprzedzającego obejmuje następujące bloki tematyczne:
– Wykład – otwierający – Pan Profesor Stanisław Dylak
– Cyfrowy uścisk dłoni (wykład)
– Plastyczny mózg – edukacyjny kontekst (wykład)
– Kształcenie wyprzedzające (wykład)
– Analiza literatury przedmiotowej – Profesor Stanisław Dylak
– Warsztaty- korzystanie z rozwiązania chmurowego dla edukacji.
– Warsztaty w zależności od ilości uczestników:
– Tworzenie scenariuszy i realizacja zajęć: prowadzący –
dr G. Barabasz, dr Cieszyńska
– Tworzenie scenariuszy i realizacja zajęć: prowadzący –
M. Leszkowicz, dr hab. Piotrowska .
– Realizacja zajęć strategii kształcenia wyprzedzającego – z doświadczeń eksperymentalnego wdrożenia

 

Strategia kształcenia wyprzedzającego
 
Strategia kształcenia wyprzedzającego

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat szkolenia?