System informatyczny wspomagający nowoczesną edukację języków obcych w przedszkolach: zabawa języka poprzez naukę, edukacja wielokanałowa, gromadzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych w e-chmurze (zeskanowane książki, materiały własne nauczycieli, informacje z tablic interaktywnych i Internetu, zasoby zdigitalizowanych bibliotek). Drukowanie, skanowanie i kopiowanie materiałów przez nauczycieli i rodziców. Podnosi efektywność kształcenia, obniża koszty edukacji, wyrównuje szanse społeczne.
Nauka języków obcych

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii istnieje możliwość rozpoczęcia bardzo efektywnej nauki języków obcych w przedszkolach dla dzieci w każdym wieku, dzięki możliwości emisji z chmury edukacyjnej filmów edukacyjnych oraz drukowania ćwiczeń językowych skorelowanych z oglądanym materiałem (nauczanie wielokanałowe).

Efektywność kształcenia

Edukacja wykorzystująca obraz, a nie tylko słowa, umożliwia aktywne uczenie i jest znacznie bardziej efektywna. Rozwiązanie chmurowe Documaster Campus umożliwia nauczycielom, rodzicom i przedszkolakom wygodną wymianę i dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz ich druk, przez co wydatnie podnosi wydajność i jakość kształcenia. Zastosowanie innowacyjnej technologii w edukacji daje możliwość przyśpieszenia rozwoju cywilizacyjnego.
Obniżenie kosztów

System Documaster Campus umożliwia szerokie korzystanie z darmowych ćwiczeń, filmów edukacyjnych, e-book’ów, podręczników. Umożliwia tani druk na żądanie potrzebnych do zajęć fragmentów książek, zasobów bibliotecznych. System można sfinansować ze środków unijnych. Rzeczywisty koszt wydruku – obliczany jest z uwzględnieniem procentowego pokrycia strony tonerem. Uczeń ma możliwość sprawdzenia ceny drukowanych materiałów przed ich wykonaniem.
Wzrost satysfakcji

System Documaster Campus jest dostępny całą dobę, każdego dnia tygodnia. Może być zintegrowany z elektronicznym dziennikiem. Przyczynia się do zlikwidowania efektu wykluczenia społecznego oraz cyfrowego – zgodnie z unijnymi i polskimi strategiami rozwoju edukacji. Elementem systemu są szkolenia dla nauczycieli z metodyki efektywnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Skorzystaj z nowoczesnych rozwiązań nauczania – chmura edukacyjna od jutra w Twoim przedszkolu!