Wykorzystanie środowiska edukacyjnego Documaster Campus


Dynamika rozwoju nauczania oraz zmieniające się trendy w nauczaniu szkolnym warunkują konieczność podążania za innowacją i efektywnymi formami kształcenia.

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkolenia „E-nauczanie” realizowanego za pośrednictwem w chmurze edukacyjnej.
Możliwość otrzymania dofinansowania dla szkoły do 80%

Bloki tematyczne:
– Informacje na temat e-learningu
– Kategorie i kursy
– Materiały statyczne
– Materiały interaktywne
– Elementy społecznościowe
– Administrowanie serwisem
    – Część teoretyczna
    – Część praktyczna


W ramach usługi zapewniamy:
– Zabezpieczenie niezbędnego sprzętu komputerowego/elektronicznego;
– Prowadzenie szkolenia przez akredytowanego trenera eccc;
– Bezpośredni nadzór merytoryczny i metodyczny w trakcie trwania kursu;
– Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika;
– zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.


Odbiorcy

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli, chcących aktualizować, poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w obszarze nowoczesnych, elektronicznych metod nauczania.

Gwarantujemy rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizację wszystkich formalnych kwestii związanych z pozyskaniem funduszy.