Koszty drukowania i kopiowania dokumentów stanowią bardzo znaczącą pozycję wśród wydatków firmy. Do tego najczęściej menadżerowie nie posiadają dokładnych danych o ich rzeczywistym poziomie! Documaster Multiaudit pozwala na obniżenie kosztów drukowania i kopiowania dokumentów, optymalizację posiadanych urządzeń oraz usprawnienie przepływu dokumentów.

Konsulting i optymalizacja

audyt wydruków
Documaster Multiaudit zbiera informacje o każdym wydruku, kopii, użytkowniku i koszcie, przypisując je w odpowiednie miejsce struktury organizacyjnej oraz do odpowiedniego urządzenia. Documaster Multiaudit dostarcza dane do analizy, audytu oraz optymalizacji floty urządzeń.
Bezpieczeństwo


Menedżerowie mogą zarządzać prawami dostępu użytkowników do urządzeń (opcja) oraz monitorować jakie dokumenty drukują ich pracownicy.

Jesteś zainteresowany zmniejszeniem kosztów drukowania w firmie?

Fazy optymalizacji

1 Audyt drukowania i kopiowania dokumentów – analiza systemu produkcji dokumentów wykonana przez Documaster Multiaudit.
2 Optymalizacja procesów przepływu dokumentów oraz posiadanej floty urządzeń drukujących.
3 Konsulting w zakresie doboru urządzeń oraz oprogramowania i ich integracji.
4 Audyt ekologicznywprowadzenie zmian w organizacji pracy skutkujących zmniejszeniem zużycia papieru, tonera oraz energii elektrycznej.
5 Wdrożenie kompleksowego rozwiązania obniżającego dotychczas ponoszone koszty oraz podnoszącego efektywność pracy.
6 Monitorowanie flotą urządzeń, automatyzacja wezwań serwisowych oraz ciągłe usprawnienie procesów.

 

Najpopularniejsze raporty:

– wszystkie prace
– liczba stron i koszt z podziałem na maszyny
– liczba stron i koszt na użytkownika
– wydruki użytkownika
– maszyny generujące największe koszty
– najbardziej obciążone maszyny
– najwięcej drukujący użytkownicy
– działy generujące największe koszty
– liczba wydruków na dział

Zbierane informacje:

– nazwa użytkownika
– nazwa dokumentu
– nazwa komputera
– IP komputera
– nazwa drukarki
– nazwa sterownika
– port drukarki
– nazwa domeny
– liczba stron
– liczba kopii
– mono/kolor
– czas powstania wydruku
– format papieru
– podajnik papieru
– rozdzielczość w dpi.

Główne zalety systemu:

– zbiera informacje o każdym wydruku,
– funkcjonuje niezależnie od producenta urządzenia, od typu urządzenia oraz rodzaju podłączenia
– posiada własną lub zewnętrzną bazę danych
– ogranicza dostęp do urządzeń (opcja),
– rozlicza koszty wg miejsc ich powstawania,
– cechuje się łatwą i szybką instalacją i konfiguracją
– jest skalowalny