Documaster Campus dla e-edukacji i e-bibliotek

System umożliwia gromadzenie i dystrybucję publikacji (zdigitalizowane książki, czasopisma, itd.) oraz pozwala czytelnikom i pracownikom bibliotek na dostęp do usług skanowania, drukowania, kopiowania i OCR’owania zasobów.
Zaimplementowana w systemie wyszukiwarka umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła lub informacji w digitalizowanych zbiorach bibliotek włączonych w system.

Rozwiązanie chmurowe

1
Documaster Campus to portal internetowy (rozwiązanie chmurowe) urządzenia wielofunkcyjne, specjalizowane skanery, wpłatomaty i systemy płatności internetowych przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów uczelni wyższych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz czytelników bibliotek.
Drukowanie zdigitalizowanych publikacji


Documaster Campus to szybki, tani i profesjonalny dostęp na żądanie do książek i czasopism – również z rozliczeniem praw autorskich ich twórców. Umożliwia czytelnikom szerokie korzystanie z zasobów bibliotek i Internetu oraz z darmowych e-book’ów. Pozwala m. in. na wydruk tylko potrzebnych fragmentów publikacji w miarę aktualnych potrzeb.
Użytkownik może mieć dostęp nie tylko do zasobów lokalnej biblioteki, ale również do zdigitalizowanych zasobów w innych wypożyczalniach w ramach systemu.
Opłaty w systemie „pre-paid”


W systemie Documaster Campus można rozliczać opłaty za prawa autorskie do poszczególnych materiałów lub za dostęp do systemu czy korzystanie z wyszukiwarki. Koszt wydruku i kopii jest obliczany na podstawie procentowego pokrycia strony tonerem, gwarantując konkurencyjną cenę. Opłaty można uiścić jako mikropłatności poprzez bankowość internetową lub gotówką w jednym z wpłatomatów systemu. Użytkownik ma pełny wgląd w swoje saldo i historię zrealizowanych transakcji.
Chcesz, aby Twoi uczniowie korzystali z milionów dostępnych zasobów bibliotecznych?

Łatwa obsługa

1
Dostęp zapewniony jest z poziomu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, tj. smartfon, tablet, notebook, czy komputer stacjonarny w bibliotece lub w domu. Użytkownicy mogą logować się za pomocą kart miejskich, kart bibliotecznych, itp. lub przy użyciu logina i hasła. Wybór dokumentów może następować z poziomu komputera lub bezpośrednio z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego. Documaster Campus może być zintegrowany z innymi elektronicznymi systemami i umożliwiać druk dokumentów z różnych źródeł i zasobów.
Wyrównanie szans społecznych i zmniejszenie efektu wykluczenia cyfrowego


Wszyscy obywatele mają równy dostęp do wiedzy wytworzonej przez naszą cywilizację oraz mają możliwość korzystania z najnowszej technologii. Wszystkie interfejsy w systemie są tak proste w użyciu jak to tylko możliwe ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, dzieci 6+ oraz osób w wieku 70+.
Zobacz również: